Wszystkie

Praca zdalna trendem przyszłości

W 2020 roku w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 masowo zaczęliśmy pracować z domu. Do tej pory był to przywilej części firm, obecnie szacuje się, że do 2025 roku 70% pracowników będzie pracowało zdalnie minimum przez 5 dni w miesiącu. To dopiero początek pracy online jako trendu.

 

Według badań Enterprise Technology Research (ETR), odsetek osób pracujących na stałe z domu ma się podwoić w 2021 roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny – zgodnie z raportem Capgemini, opartym na badaniach 500 organizacji i 5 000 pracowników na całym świecie oraz na rozmowach z pracownikami naukowymi i menedżerami, zdalny tryb pracy zwiększył produktywność i przyniósł oszczędność kosztów o 24% w trzecim kwartale 2020 roku. Z kolei badanie Gartnera, w którym pytano dyrektorów finansowych o pracę zdalną pokazało, że 74% z nich planuje na stałe przenieść pracowników do pracy zdalnej po zakończeniu kryzysu związanego z Covid-19. 

Praca zdalna i produktywność

Zgodnie z raportem Capgemini udało się ustalić, że wydajność pracowników wzrosła w 2020 roku w 63% organizacji. Wpłynęło na to ograniczenie dojazdów do biur, wprowadzenie elastycznej pracy oraz używanie narzędzi do wirtualnej współpracy. Do produktywności w rzeczywistości biznesowej przyczyniły się:

  • działania związane z IT i oparte na technologiach cyfrowych (68%),
  • obsługa klienta (60%),
  • sprzedaż i marketing (59%),
  • cyfryzacja i wykorzystanie technologii.

Praca online i hybrydowa: nie są potrzebne duże biura 

Potrzeba posiadania dużych biur stopniowo odchodzi w niepamięć. Duże firmy i korporacje będą przebudowywały biura w celu dostosowania powierzchni dla zespołów hybrydowych. Chodzi o nowy typ pracy: połączenie zdalnej i stacjonarnej, dając początek hybrydowemu modelowi pracy. Jedną ze strategii w takich warunkach może być wyznaczenie określonych dni na osobiste spotkania i burze mózgów, a ustalenie kolejnych na pracę zdalną. Biura można przeprojektować, tworząc więcej wspólnych przestrzeni do spotkań.

Praca zdalna: wyzwania

Pozytywne nastawienie i silne relacje w biurze są motorem napędowym do pracy. Jedną z wad pracy zdalnej jest to, że trudniej jest wyróżnić zawodowe osiągnięcia. W 2021 roku pracownicy będą musieli włożyć dodatkowy wysiłek, aby wirtualnie zwiększyć swoje zaangażowanie, aby zapewnić im dostęp do nowych możliwości oraz ich zaangażować. Uczestnicząc w wirtualnych wydarzeniach, będąc aktywnym na spotkaniach online i zachowując wysoki entuzjazm, pracownicy będą mogli się bardziej zaangażować podczas pracy w domu.

Praca online a wydajność

Praca zdalna znacznie zmieniła zarządzanie wydajnością. Organizacje będą w coraz większym stopniu koncentrować się na wykonanej pracy zamiast przepracowanych godzin – sprawiając, że narzędzia i aplikacje ułatwiające zdalne zarządzanie wydajnością pracowników będą bardziej istotne. Aby zmaksymalizować wydajność pracowników, pracodawcy będą potrzebować wglądu w to, co robią pracownicy. 

Praca zdalna i cyberbezpieczeństwo

Kluczowe zagadnienie w tego rodzaju pracy to cyberbezpieczeństwo. Organizacje muszą myśleć bardziej strategicznie o inwestycjach w cyberbezpieczeństwo oraz o tym, jak najlepiej chronić pracowników, dane i sprzęt.

Pojawienie się pandemii i przejście na pracę zdalną nie zmniejszyło produktywności, a ją poprawiło. Przyszłość pracy zdalnej będzie wymagała wielu zmian, w tym inwestycji w infrastrukturę cyfrową i zmian w zarządzaniu przestrzenią biurową. W większości firm zatrudnianie pracowników poza biurem będzie wymagało ponownego wynalezienia wielu procesów i zasad.