Wszystkie

Jak firmy korzystały z usług telekomunikacyjnych w 2020 roku?

W jaki sposób firmy korzystały z usług telekomunikacyjnych w 2020 roku? Jak wyglądały preferencje klientów w zakresie wyboru Internetu oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej, bezpieczeństwa sieci oraz cloud computing? 

Ogólnie wzrósł odsetek firm, które traktują usługi telekomunikacyjne jako zdecydowanie ważne – przed pandemią było to 30%, w jej trakcie wskaźnik wyniósł już 43%. U przedstawicieli ok 1/3 badanych firm pandemia i okres kwarantanny spowodowały wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie połączeń głosowych. W połowie przedsiębiorstw świadczono pracę zdalną, a w 42% korzystano z e-learningu. 

Bezpieczeństwo w sieci

Z danych UKE wynika, że niemal wszystkie badane firmy korzystają z aktualnego oprogramowania oraz programów antywirusowych. Połowa badanych przedstawicieli firm twierdzi, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci (a jednak niemal ¼ badanych nie ma na ten temat wiedzy). Najczęściej używane rozwiązania zwiększające poziom prywatności w sieci, to programy antywirusowe, a w dalszej kolejności bezpieczne przeglądarki oraz szyfrowanie wiadomości i połączeń. Z VPN korzysta jedynie 17% firm. Tymczasem w warunkach pracy zdalnej łączenie się z siecią za pomocą VPN to bardziej korzystna forma zabezpieczenia danych.

Ilustracja: raport UKE

Internet stacjonarny i mobilny

Niemal 9 na 10 badanych firm korzysta z Internetu (w dowolnej formie). Zbliżony odsetek użytkuje telefony komórkowe, mniej popularna jest telefonia stacjonarna, używana w ok 2/3 badanych przedsiębiorstw. 

Ilustracja: raport UKE

Internet jest uznawany za kluczowe narzędzie pracy, służące do komunikacji z klientami, zdobywania wiedzy, komunikacji wewnętrznej, korzystanie z portali informacyjnych i pozyskiwanie klientów (reklama).

Firmy wybierają Internet mobilny z powodu większej mobilności, potrzeby korzystania z sieci poza siedzibą firmy. Inne przyczyny to Internet mobilny w pakiecie ze stacjonarnym lub telefonem komórkowym oraz brak możliwości podłączenia Internetu stacjonarnego. 

Telefonia stacjonarna i mobilna

Nieco ponad 2/3 badanych firm użytkuje do 5 kart SIM przeznaczonych do połączeń głosowych (przy czym ok 1/4 badanych korzysta tylko z jednej). W 38 % badanych firm, w których wykorzystuje się telefonię komórkową, używa się również z komunikatorów internetowych na telefonach. Najpopularniejsze aplikacje to Messenger i WhatsApp. Jeśli chodzi o biznesowych użytkowników telefonii komórkowej, preferują oni połączenia głosowe  jako formę komunikacji.

Ilustracja: raport UKE

Cloud computing. Przetwarzanie danych w chmurze

61 % przedstawicieli badanych firm spotkało się z pojęciem przetwarzania danych w chmurze. Wśród nich około połowy korzysta z cloud computing, częściej używając infrastruktury firm zewnętrznych. Przedstawiciele przedsiębiorstw są zadowoleni z cloud computing, zauważając łatwość obsługi i zabezpieczenie utraty danych.

Ilustracja: raport UKE

 

Rola usług telekomunikacyjnych i ich przyszłość

Najlepiej ocenionymi aspektami funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego są:

  • dostęp do usług, 
  • ich jakość, 
  • oraz jakość obsługi klientów.

Niższą ocenę uzyskała przejrzystość usług i jasność działania procedur. 

Ilustracja: raport UKE

ITH: elastyczny dostawca usług

Idąc za ciosem, oferujemy elastyczne, dostosowane do klienta usługi w bardzo przystępnej cenie. ITH, czyli dom IT, to cały wachlarz usług dla biznesu: Internet, telefonia, VPN, cloud computing, hosting. Zachęcamy do skorzystania z oferty i wyboru odpowiedniego rozwiązania.